Najczęściej zadawane pytania


1. Co należy zrobić aby skorzystać z bezpłatnego HotSpota ?

Aby skorzystać z Hotspota miejskiego, należy posiadać urządzenie (komputer, telefon, palmtop, tablet) wyposażone w kartę bezprzewodową pracującą w standardzie 802.11b/g/n (2,4Ghz). Znaleźć się w Zasięgu HotSpotów. Następnie połączyć się z siecią hotspot.bialystok.pl. Po połączeniu się z siecią należy uruchomić przeglądarkę internetową, zostaniemy przekierowani do panelu, gdzie możemy się zalogować/zarejestrować.


2. Gdzie zlokalizowane są bezpłatne HotSpoty?

Mapa lokalizacji HotSpotów znajduje się w zakładce “Zasięg HotSpotów” na stronie http://hotspot.bialystok.pl.


3. Gdzie mogę otrzymać informacje dotyczące zasad korzystania z bezpłatnego miejskiego HotSpota ?

Informacje te zawarte są w regulaminie, który można pobrać z zakładki „Informacje” na stronie www.hotspot.bialystok.pl.


4. Na jakiej częstotliwości nadawany jest sygnał ?

Sygnał jest nadawany na częstotliwości 2,4 Ghz w standardzie 802.11b/g/n
Jest to standard, w którym pracują wszystkie dostępne na rynku urządzenia posiadające kartę bezprzewodową na 2,4 Ghz.


5. Czy dostęp do Internetu jest całodobowy?

Tak, internet w lokalizacjach wymienionych w zakładce “Zasięg HotSpotów” jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.


6. Jaki jest największy osiągany transfer HotSpota ?

Od 1 listopada 2014 roku internet w HotSpotach pochodzi z łącza dostarczanego przez firmę KOBA Sp. z o.o.. Zgodnie z warunkami zamówienia wynosi 0,5Mb/s / 0,5Mb/s na użytkownika.
Prędkość ta jest współdzielona przez wszystkich aktualnie korzystających z HotSpota użytkowników.


7. Jak rozpoznać, który sygnał pochodzi z sieci miejskich HotSpotów ?

Sygnał pochodzący z sieci miejskich Hotspotów będzie widoczny pod nazwą hotspot.bialystok.pl.


8. Czy „login” zarejestrowany przez użytkownika jest przyporządkowany tylko jednemu HotSpotowi ?

Loginem, którym Państwo się posługują można się zalogować do każdego HotSpota Miejskiego w Białymstoku.


9. Mieszkam niedaleko HotSpota, jednak nie mogę znaleźć sygnału. Dlaczego?

Przyczyną takiej sytuacji może być:

- brak bezpośredniej widoczności między Państwa anteną (urządzeniem), a nadajnikiem HOTSPOT

- odległość od anteny HotSpota nie powinna przekraczać około 450 metrów (przy bezpośredniej widoczności).


10. Posiadam konto założone przed 1.12.2016r. Nie mogę się zalogować, dlaczego?

Od 1.12.2016 r. zmienił się regulamin HotSpota miejskiego, w związku z tym należy dokonać ponownej rejestracji.